Privacy beleid Jachthondenschool Flush & Fetch

Om ons werk te kunnen doen als jachthondenschool hebben wij persoonsgegevens nodig van onze cursisten. Met deze persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig om. We houden ons daarbij aan de geldende privacy wet en regelgeving (AVG). In deze privacy verklaring leggen we uit wat we doen met uw persoonsgegevens en wanneer we deze opvragen. Daarnaast leggen we uit welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Gebruik:

Om u bij ons als cursist in te schrijven hebben wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Bij de inschrijving vragen wij ook om de naam, geboortedatum, ras en geslacht van uw hond.

De naam en adresgegevens gebruiken we uitsluitend voor onze eigen cursusadministratie.

De e-mailadressen en telefoonnummers gebruiken we om u uit te nodigen voor cursussen en  vervolgcursussen. 

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derde. We gebruiken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. 7 jaar na de laatste cursus vernietigen wij uw gegevens tenzij specifiek anders door u wordt gevraagd.

Uw rechten:

- U hebt het recht de door ons verzamelde persoonsgegevens in te zien en te corrigeren.

- U hebt het recht de door ons verzamelde persoonsgegevens in machine leesbare vorm, bijvoorbeeld pdf op te vragen zodat deze kunnen worden overgedragen aan een derde partij.

- U hebt het recht om uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te laten verwijderen.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u een mail sturen naar info@spanieltraining.nl